Barion Pixel

Jogi nyilatkozat

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. Jelen honlapot a Magyar Családi ház Tulajdonosok Egyesülete (székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. III/305..; nyilvántartási száma: 01-02-0016842; adószáma: 18978009-1-42) üzemelteti (a továbbiakban: Egyesület). Az Egyesület Alapszabálya az alábbi linken érhető el: [Alapszabály].
 2. A honlap használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen az jelen Jogi Nyilatkozatot, amely a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A weblap megnyitásával a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakat.
 3. Amennyiben nem ért egyet a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük mellőzze a honlap használatát.

II. TARTALOM

  1. A jelen honlap kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így valamennyi tartalom is Magyarországra vonatkozik.
  2. Jelen weboldalon feltüntetett információk nem jelentenek felhívást az Egyesületbe vagy bármely más egyesületbe, társaságba, harmadik személy szervezetbe történő bármilyen jellegű befektetésre, illetve nem használhatóak fel befektetési döntések alapjául sem.
  3. A honlap továbbá tartalmazhat más honlapokra való utalásokat, amelyek a jelen honlap egy bizonyos részéhez kapcsolódnak. Ez a kapcsolódás nem jelenti automatikusan, hogy az Egyesület és a hivatkozott weboldalak, vagy azok tulajdonosai tényleges kapcsolatban állnak egymással.

  III. SZELLEMI TULAJDON

  1. A jelen honlapon megjelenő valamennyi tartalom – cikk, szöveg, ábra, kép, a honlap grafikája, videó, szoftver, márkanév, termék stb. – szerzői jogi és egyéb – védjegy, formatervezési minta, szabadalom stb. – oltalom alatt áll és az Egyesület vagy harmadik fél szervezet tulajdonát képezi, illetve a jogosult engedélyével került felhasználásra a weblapon az Egyesület által. 
  2. Az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát (például logókat, márkaneveket, cikkeket stb.) – vagy azok másolatait – kereskedelmi, üzleti célra használni vagy azt módosítani, vagy ezeket bármilyen más műbe – webhely, blog, papír alapú dokumentum, stb. – foglalni, vagy azokat lemásolni, többszörözni, terjeszteni, feldolgozni, elektronikus adattárban tárolni vagy bármilyen egyéb módon hasznosítani, azokkal visszaélni. 

  IV. ADATVÉDELEM

  1. A jelen weblapon keresztül megadott személyes adatok – például név, e-mail cím – kezelése a honlapon található adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg. Erről bővebben az alábbi linkeken olvashat: Adatkezelési Tájékoztató, Cookie Tájékoztató.

  V. FELELŐSSÉG

  1. Az Egyesület minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal felelősséget az Egyesület a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. Az Egyesület nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  3. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az általa az Egyesület részére beküldött információk vagy anyagok megküldésével megerősíti azt a körülményt, hogy az említett információk vagy anyagok felhasználása más személyek jogait nem sérti.
  4. Az Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a honlap azon részeit, ahol a Felhasználók által beküldött információk szerepelnek, az Egyesület nem ellenőrzi, azok tartalmáért nem vállal semmiféle felelősséget, illetve az említett információk figyelésére nem köteles. Az Egyesület e körben fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által beküldött információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkessze vagy adott esetben eltávolítsa a honlapról.
  5. Az Egyesület nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.

  VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Az Egyesület fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat későbbiekben történő esetleges módosítására és megváltoztatására.
  2. Jelen Jogi Nyilatkozat kizárólag magyarországi Felhasználók számára készült, így arra a Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  3. A honlappal kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. III/305., e-mail címen: info@mcste.hu vagy telefonszámon: +36 30 797 6656.

   

  Kelt. Budapest, 2024. 03. 27.